Ev Ziyaretleri

Hedef kitleden olan katılımcıların en rahat ve doğal yaşam alanlarında birebir yapılan görüşmelerdir.